featured

#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz

Kütahya Şeker Fabrikası 04.03.1953 tarihinde 8.000.000 TL sermaye ile 7.500 dekar üzerine 3830 m² kapalı alana kurulmuştur. Makine ve tesisleri Alman firmaları tarafından temin edilmiş, inşaat ve montajı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. teknik elemanları ve işçileri tarafından tamamlanmıştır.

#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz 1

4 Kasım 1954 günü işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton/gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1.800 ton/güne çıkarılmıştır.

     233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.’nin 22. Maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu’nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türk Şeker’in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 26.11.1993 gün ve 28.400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

     Şirket Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 3992 sicil numarası ile kayıt ve 23.12.1993 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.1993 tarih ve 3439 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

     Şirket unvanı, 17.05.1999 tarih 5-5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Baha Esat Tekand Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiş, değişiklik 25.06.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilip, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

     Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin bağlı ortaklığı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme programına alınan Şirketin, Özelleştirme İdaresi Bakanlığınca değiştirilen Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 07.01.2004 tarihinde tescil edilip 15.01.2004 tarih ve 5968 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

     Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.09.2004 tarih, 2004/93 sayılı kararı ile şirketteki %56 oranındaki idareye ait hissenin satışı suretiyle özelleştirme işlemi sonuçlandırılmıştır.

     Şirketin unvanı 25.01.2005 tarih ve 4246 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

     Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Türkiye’nin ilk özel şeker fabrikası olma niteliğine sahiptir. Özelleştirme ile birlikte yatırımlar devam etmiş, 2005 yılında pancar analiz laboratuvarı projesi, 2006 yılında kalite yönetim sistemi, 2007 yılında baca gazı arıtım sistemi projesi tamamlanmıştır.

     2009 yılında kapasite artışı projelendirilmiş; bu kapsamda 125 m³’lük Kireç Ocağı, Kuru Sistem Nakil Bandı, Pancar Kesme Makinesi, Yatay Küspe Preseleri, Difüzyon ve Haşlama Ünitesi, Çamur Koyulaştırma Filtreleri, Koyu Şerbet Filtreleri, Plakalı Isıtıcılar, Kristal Şeker Kurutma Tromeli, Kristal Şeker Santrifüjleri tamamlanmıştır. 4,5 MW Türbin ve Şalt sistemi, 45 ton/h’luk Akışkan Yataklı Kazan, İlave Buharlaştırıcılar, Refrijerant, Pişirim Kazanları, Borulama ve Otomasyon işleri yapılmıştır.

#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz 2

2011 yılında yatırımlar tamamlanarak bu yıldan itibaren kampanyalarda 3500-4000 t/g kapasiteyle çalışmaya başlamıştır.

Pancarın ideal stoklanma süresi gözetildiğinde, siloda bekleyen pancardaki şeker kayıplarının minimuma indirilmesi amacıyla pancar kampanyasının 110-120 günlere çekilmesi hedeflenmiştir.

Yatırımlar tamamlandıktan sonra; fabrika daha kaliteli üretim yapan, enerjiyi ve hammaddeyi daha ekonomik kullanan, daha verimli bir fabrika olmuştur.

#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz 3

BIST Ana Pazarda #KTSKR koduyla işlem görmektedir.

#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz 4

Şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz 5
 • Öz kaynak kullanımı makul.
 • Dış kaynak kullanımı makul ve dengeli.
#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz 6
 • Hisse fiyatı pahalı değil.
 • Rasyoları olumlu.
 • Oran analizleri sektörüne baz olumlu.
 • Endeksle hareket ediyor.
 • Borçluluk kontrol edilebilir seviyede güvenli bölgede.
 • Karlılık makul.
 • Büyüme makul.
#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz 7

Bilanço yorum   :

 • Firma Temmuz 2021’de halka arz oldu, arz büyüklüğü 196.7 milyon TL’dir. Ancak bu para şirketin kasasına girmemiş şirket ortaklarından olan KİLER HOLDİNG  ve  TORUNLAR GIDA  kendi şahsi kasalarına koymuştur. Yani şirketin bu arzdan kasasına para girmemiştir ve şirkete bir katkı sağlamamıştır. Kiler ve Torunlar gıdanın tasarrufunda kalmıştır.
 • Dönen Varlıklarını geçen yılın 2. dönemine göre %190 arttırmış, rakam 189 milyon TL.
 • Nakit değerlerini 10 milyon TL arttırmış.
 • Finansal yatırım yapmışlar 131 milyon TL.
 • Diğer alacakları %100 artmış, 27 milyon TL.
 • Stoklarını %150 arttırmış, rakam 36 milyon TL.
 • Peşin ödenmiş giderlerini 18 milyon düşürmüş.
 • Duran Varlıklarını geçen yılın 2. dönemine göre %12 arttırmış, rakam 64 milyon TL.
 • Firma duran varlıklarından yatırım amaçlı gayrimenkullerine değerleme yaptırmış ve buradan 72 milyon TL yazmış hanesine.
 • 5 milyon TL’de duran varlık satıp kasasına para koymuş.
 • Kısa vadeli yükümlülükleri geçen yılın aynı dönemine göre %360 artmış, rakam 63 milyon TL.
 • 20 milyon TL Yeni banka kredisi kullanmış.
 • Ticari borçları %600 artmış, rakam 30 milyon TL.
 • Vergi yükümlülüğü 18 milyon TL artmış.
 • Uzun vadeli yükümlülükleri %10 artmış, rakam 16 milyon TL.
 • Vergi yükümlülüğü 12 milyon TL artmış ve 124 milyona çıkmış.
 • Uzun vadeli karşılıklar 4 milyon TL artmış, (kıdem tazminatları)
 • Toplam varlıklarındaki artış geçen yılın 2. dönemine göre %37 artmış, rakam 252 milyon TL, Firmanın kaynak kullanımında ki artış ise 78 milyon TL’dir, dolayısıyla firma reel olarak 174 milyon TL büyümüş gözükse de değerlemeden gelen 72 milyon TL’yi düşersek şirket reel olarak 102 milyon TL büyümüş. Bizim için faaliyetlerinden kaynaklı büyüme daha esastır.
 • Firmanın satışları, brüt karları ve esas faaliyet karları geçen yılın aynı dönemine göre %200-800 aralığında artmış, firmanın dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %550 artmış 95 milyon TL olarak gerçekleşmiş, muazzam bir kar artışı.
 • Öz kaynaklarını geçen yılın aynı dönemine göre %30 arttırmış, 174 milyon TL büyüme göstermiş, ancak bu büyümenin 72 milyon TL’si değerlemeden gelen bir büyüme, dolayısıyla faaliyetlerinden dolayı büyüme 102 milyon TL’dir.
 • Kambiyo kasası artı pozisyonda, bu kasadan da ilk çeyrekte 5,6 milyon TL kar yazmış.
 • Nakit akışı olumsuz.

Sonuç   :

 • Firma Temmuz 2021’de 197 milyon TL’lik halka arz gerçekleştirdi.
 • Ancak arzdan gelen para firmaya katkı sağlamamıştır, ortaklar arzdan gelen rakamı kendi şahsi tasarruflarında kullanma kararı almışlar.
 • Sektör olarak, bir gıda firması olan şirketin son zamanlarda sıkça medyaya yansıyan şeker fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor, Mart 2021’de 50 kg bir çuval şeker 200 TL’ye satılırken Mart 2022’de 800 TL’ye çıkmış ve %400 artış göstermiştir. Bugün yani Haziran 2022’de 1,200 TL gibi fiyatlara alıcı bulmaktadır. Dolayısıyla artış %500 civarına gelmiştir.
 • Firmanın satışlarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre %350 artmış olduğuna göre, firmanın satışlarının birim olarak artmadığını ama artıştan kaynaklı bir ciro artışı olduğunu söyleyebiliriz.
 • Firma finansal yatırımlarda gösterdiği 131 milyon TL’yi bankada KKM olarak tutuyor. Kambiyoda ki artı rakamda buradan geliyor.
 • Şimdi buraya dikkat edelim, firmanın cirolarının artmasıyla karlarının da aynı oranda artması pek mümkün değildir, firma faaliyet raporlarında da 2022 karlılığının ciro üzerinden %17 olacağını beyan etmiştir ancak açıklanan karlarına bakılınca %55-60 aralığında kar ettiğini görüyoruz.
 • Ancak şu husus var ki, firmanın karlarını doğru hesap edebilmesi için son maliyet hesabını yapması lazım, en son kaç liraya mal ettiği önemlidir. Muhasebe de stok yönetimi ve maliyet hesabı için bir LİFO-FİFO (ilk Giren İlk Çıkar / Son Giren İlk Çıkar) denen bir yöntem vardır, burada yapılması gereken son girenin ilk çıkmasıdır yani son maliyet hesabının yapılmasıdır, bu durumda firmanın karlarının LİFO ile yapılmış olması olasıdır ve buda doğru sonuç vermez.
 • Firmanın mali verileri kötü değil, karlılıkta muazzam bir artış var ancak ben sürdürülebilir bir kar realizasyonu olduğunu düşünmüyorum.
 • Firmanın sektörü ve firma büyümeye devam edebilir, gıda noktasında dünyanın gideceği yer aşikârdır, bu gelişmeler firmaya olumlu yansıyacaktır.
 • Firmanın stoklarını çok daha güçlü tutması çok önemlidir, ancak son giren ilk çıkar mantığıyla hareket etmesi gerekiyor aksi taktirde karlılık ölçümünde dengesiz tablolar karşımıza çıkıyor.
 • Ayrıca firmanın uzun vadeli 124 milyon TL vergi yükümlülüğü olduğunu belirtelim, burada ki durumda şu ki, bu rakam düşmeliyken artarak devam ediyor.

KTSKR hisse detayı için tıklayınız.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlanmayabilir.

Servet KÖKÇÜ

#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 03/2022 Temel Analiz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!