featured

#PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO ve SİSTEMLERİ A.Ş. 06/2022 Temel Analiz

PRYSMİAN GROUP 50 ülkedeki 104 fabrika, 25 AR-GE merkezi ve yaklaşık 28.000 çalışanı ile dünya genelinde gelişmekte olan pazarlara ve toplumlara hizmet veren stratejik bir yapıya sahiptir.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş; bugün dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan Prysmian Group’un Türkiye operasyonudur.

Firmanın merkezi, 1964 yılından bu yana Mudanya’da (Bursa) yer almaktadır ve toplam 180.000 m²’lik açık alan (79.000 m² kapalı alan) üzerinde faaliyet göstermektedir.

Firma, Prysmian Group bünyesinde, aynı anda enerji ve haberleşme kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır.

Türk Prysmian’ın ürün yelpazesi kapsamında, Prysmian ve Draka markaları ile 220 kV’a kadar olan tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Türk Prysmian, kablo ve sistemleri için “Anahtar Teslimi” projeler yaparak tüm müşterilerine hizmetler vermeye devam etmektedir.

Türk Prysmian’ın kurulu kapasitesi uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek seviyededir.

Kapasite kullanımı 2020 yılında %76 olan ve Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olmaya devam eden Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’nin, 2020 yılında 1.802.184.466 TL olan cirosunun yaklaşık %37’ini ihracat işlemleri oluşturmaktadır.

Bugün firma, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 40’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Prysmian Group’un dünya çapında 25 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır; bu Ar-Ge merkezlerinden biri de Türk Prysmian’ın Mudanya’da bulunan fabrikasında yer almaktadır.

 Bu Ar-Ge merkezi içerisinde yer alan Malzeme Teknolojileri Deney Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” akreditasyon sertifikasıyla tescillenmiştir.

TÜRKAK tarafından verilen sertifika, Türk Prysmian laboratuvarında ‘yanma testleri’ konusunda gerçekleştirilecek olan deney sonuçlarının güvenilir olduğunun ve uluslararası geçerliliğe de sahip olduğunun simgesi niteliğindedir.

Firmanın laboratuvarlarında en ileri teknoloji kullanılmaktadır ve Türk Standartları Enstitüsü yeterliliğine sahiptir.

Firmanın üretim yaptığı hedef pazarları şunlardır;

#prkab türk prysmi̇an kablo ve si̇stemleri̇ a.ş. 06/2022 temel analiz 1

Firmanın İstanbul Havaalanı’da dahil hayata geçirdiği projelerin bazıları şunlardır;

#prkab türk prysmi̇an kablo ve si̇stemleri̇ a.ş. 06/2022 temel analiz 2

BIST Ana Pazar’da #PRKAB koduyla işlem görmektedir.

#prkab türk prysmi̇an kablo ve si̇stemleri̇ a.ş. 06/2022 temel analiz 3

Şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki yoktur.

#prkab türk prysmi̇an kablo ve si̇stemleri̇ a.ş. 06/2022 temel analiz 4
 • Öz kaynak kullanımı istenenden çok az.
 • Dış kaynak kullanımı kısa vadeli yükümlülükten ibaret, makul değil.
#prkab türk prysmi̇an kablo ve si̇stemleri̇ a.ş. 06/2022 temel analiz 5
 • Hisse fiyatı pahalı.
 • Rasyoları olumsuz.
 • Oran analizleri sektörüne baz vasat.
 • Endeksle hareket etmiyor.
 • Borçluluk kontrol edilebilir seviyede.
 • Karlılık makul.
 • Büyüme vasat.
#prkab türk prysmi̇an kablo ve si̇stemleri̇ a.ş. 06/2022 temel analiz 6

Bilanço Yorum  :

 • Firma Mayıs/2022’de 11,5 milyon TL temettü dağıttı.
 • Dönen varlıklarını geçen yılın aynı dönemine göre %175 artmış, rakam 2.115 milyar TL.
 • Nakit değerleri %13 artmış, rakam 189 milyon TL.
 • Ticari alacakları %125 artmış, rakam 695 milyon TL.
 • Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar 805 milyon TL olarak gerçekleşmiş.
 • Türev araçlar 27 milyon TL artmış.
 • Stoklarını %73 arttırmış, rakam 287 milyon TL.
 • Peşin ödenmiş giderlerini 61,5 milyon TL arttırmış.
 • Diğer dönen varlıklarını 88 milyon TL arttırmış.
 • Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 12,5 milyon TL artmış.
 • Duran varlıklarını geçen yılın aynı dönemine göre %78 arttırmış, rakam 154 milyon TL.
 • Duran varlık alımı yapılmış 8 milyon TL.
 • Maddi olmayan varlık alımı yapılmış 1,8 milyon TL.
 • Peşin ödenmiş giderleri 20,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş.
 • Ertelenmiş vergi varlıkları 26 milyon TL artmış.
 • Diğer duran varlıkları %110 artmış,  rakam 96 milyon TL.
 • Kullanım hakkı varlıklar 1,8 milyon TL artmış.
 • Kısa vadeli yükümlülükleri geçen yılın aynı dönemine göre %220 artmış, rakam 2.216 milyar TL.
 • Kısa vadeli borçlanmalar %340 artmış, rakam 373,5 milyon TL.
 • Banka kredisine (-) 102 milyon TL ödeme yapılmıştır daha doğrusu borç başka kaleme aktarılmıştır.
 • İlişkili taraflara olan (-)104 milyon borçta ilişkili olmayan kalemlere aktarılmış.
 • Ticari borçlar %128 artmış, rakam 972 milyon TL, bu rakamın 489 milyon TL’si ilişkili taraflara borçlardır.
 • Çalışanlara sağlanan faydalar 3,5 milyon TL artmış.
 • Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri 355,6 milyon TL artmış.
 • Ertelenmiş müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler 167 milyon TL artmış.
 • Kısa vadeli karşılıklar 343 milyon TL artmış, bu rakamın 36 milyon TL’si çalışanlara sağlanan faydalardır.
 • Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1,5 milyon TL artmış.
 • Uzun vadeli yükümlülükleri geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon TL artmış.
 • Uzun vadeli borçlar 1 milyon TL artmış.
 • Uzun vadeli karşılıklar 4 milyon TL artmış.
 • Firmanın toplam varlıklarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre %163 artmış, rakam 2.318,6 milyar TL. Firmanın kaynak kullanımında ki artış ise 2.222 milyar TL’dir, dolayısıyla firma 96,6 milyon TL reel olarak büyümüştür.
 • Firmanın satışları, brüt karları ve esas faaliyet karları geçen yılın aynı dönemine göre %180-700 artmış, firmanın dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %380 artarak 83,8 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bu karlılık oranı ile Dolar bazında da firma makul bir kar yazmıştır.
 • Öz kaynaklarını geçen yılın aynı dönemine göre %24 arttırmış, 97 milyon TL reel büyüme sağlamış, ayrıca 11,5 milyon TL temettü dağıtmıştır.
 • Kambiyo kasası ilk çeyrekte (-) 857 milyon TL açık varken, şu anda 1,9 milyon TL’ye kadar düşürülmüş, olumlu bir gelişme.
 • Nakit akışı vasat.

Sonuç  :

 • Firma Mayıs/2022’de temettü dağıttı, rakam 11,5 milyon TL.
 • Firma kurumsal olmasının yanı sıra bir dünya markasıdır, dünyada kablonun fiyatını ve kalitesini belirleyen firmalar arasındadır.
 • Mali tablolarında en çok göze çarpan aşırı borçlanmadır, ancak bu borçlanmanın karşılığını dönen varlıklarda görüyoruz diyebiliriz, firmanın borçlarının artarak devam ettiğini belirtelim, bu politika günümüz faiz oranlarıyla sürdürülemez.
 • Borçlanma ancak hammadde karşılığında olursa kabul edilebilir, firmanın stoklarında kıymetli bir artış var ancak yeterli değil, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre finansman giderleri 20 milyon TL artmış, bu dönem ettiği karın %22’si oranında finansman gideri ödemiş.
 • Firma ciddi ihracat yapıyor ancak buna karşın karlılıkta istenilen noktada değil, bu dönem bir atak yapmışlar, sene sonuna kadar bu durumu değiştireceklerini düşünüyorum
 • Firmanın hem karlılığını arttırması ve faaliyetleri sonucunda büyümesi elzemdir.
 • Firma oldukça kıymetli, eğer yeniden borçlanma ihtiyacı duyarsa bunu bedelli sermaye artırımı yoluyla yapmaları makul olabilir ancak yabancı yöneticiler bu bedelli işine pek sıcak bakmıyorlar, pay kaybı yaşamak doğal bir durum değil o kültürden gelenler için.
 • Firma önemli bir marka ve karlılığını arttırma noktasında önünde bir engel yok.
 • Telekom, sanayi, otomotiv gibi sektörlerin hepsinde varlar ve ileri teknoloji ile özel ürünler de üretiyorlar, büyümesine bir mani yok.
 • Karlılık kalemlerinde olumlu gelişmeler gerçekleşmiş.
 • Kambiyo kasasında nerdeyse artı pozisyona geçecekler, olumlu bir gelişme.
 • Ayrıca firma 347 milyon TL karşılık ayırmış, olumlu bir gelişme.
 • Firmanın 06/2022 bilançosu ilk çeyreğe göre daha olumlu ve başarılıdır, borçlanma dışında olumsuzluk yok ve olumlu gelişmelerin ağırlığı daha fazla.
 • Önümüzdeki bilançoların daha iyi geleceğini düşünüyorum.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlanmayabilir.

Servet KÖKÇÜ

#PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO ve SİSTEMLERİ A.Ş. 06/2022 Temel Analiz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!