featured

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz

Bir değer yatırımcısı olan Inveo, 30 yıllık sermaye piyasaları deneyimi ile yurt içi ve yurt dışındaki sermaye piyasalarına ve teknoloji şirketlerine yatırım yapar.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 1
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 2

Şirketlere, bilgi ve sermaye koyar, pazar pozisyonunu ve değerini maksimize ederek bu şirketleri büyütür.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 3

Rekabet avantajı yüksek, inovasyona dayalı ürün ve hizmet geliştiren teknoloji şirketleri, dünyanın neresinde olursa olsun Inveo’nun ilgi odağındadır.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 4

Yeni nesil bir değer yatırımcısı olan İnveo’nun Ana hedefi, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmektir.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 5

Inveo’nun çıkış stratejisi ise “doğru zaman ve doğru değer” üzerine kuruludur. City Farm ve Zen Enerji yatırımlarından, bu stratejik bakış açısıyla çıkılmıştır.

Ayrıca, Grubun bu amaçla kurmuş olduğu Gedik Girişim Sermayesi, 2015 yılında yeni ortaklarla büyüyerek borsamızda da işlem gören #HUBVC HUB Girişim Sermayesi adını almıştır. 60’dan fazla kuluçka dönemi yatırımı yapmış ve hâlihazırda halka açık olan şirketin gruba ait hisseleri Borsa İstanbul’da satılmıştır.

2021-2025 yılları arasında 100 milyon ABD doları yatırım hedefi olan Inveo’nun amiral gemisi olan ve borsamızda da işlem gören #GEDIK Gedik Yatırım, Türkiye’nin banka dışı en büyük aracı kurumudur.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 6

Yine İnveo’nun iştirakleri arasında olan bir başka aracı kurumda Marbaş’tır.

İnveo, 1998 yılında Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla kurulmuş, daha sonra ise yatırım holding statüsünü almıştır.

30 Eylül 2020 tarihine kadar #GYHOL kısa koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Inveo, bu tarihten itibaren #INVEO koduyla işlem görmektedir.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 7

Yatırım Stratejisi

Inveo, sermaye piyasalarında ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren ve ayrıca halka açılma potansiyeli olan şirketlere özel yatırım stratejileri geliştirir.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 8

Inveo’nun Sermaye Piyasaları alanında faaliyet gösteren şirketler için yatırım stratejisi;

 • Yurt dışında gelişim potansiyeli görülen ülkelerde Aracı Kurum veya Portföy Yönetim şirketi kurmak, lisans almak ve büyütmek, sonrasında “doğru zaman ve doğru değerlemeyle” ortak bulmak veya halka arz yoluyla çıkışı gerçekleştirmektir.
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 9

Inveo’nun Finansal Teknoloji sektörüne yönelik stratejisi;

 • Hızlı büyüme potansiyeline sahip, gelişime açık yönetim ekibi bulunan, küreselleşme potansiyeli yüksek veya bulunduğu pazarda yüksek pazar payına ulaşma potansiyeli bulunan şirketlere yatırım yapmaktır.
 • Şirketin ayrıca yurt dışında İngiltere ve Karadağ’da kurulu olan yatırım ve portföy yönetimi şirketleri vardır.
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 10
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 11
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 12
 • Şirketin ana kolu olmamasına rağmen basın ve yayıncılık alanında da yatırımları bulunmaktadır ve marka değeri oldukça yüksek olan skala yayıncılıkta bünyesinde bulunmaktadır.
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 13

Inveo, sermaye piyasaları veya finansal teknolojiler alanında çalışmayan ama büyüme ve halka açılma potansiyeli olan diğer şirketlere de yatırım yapabilir. Son yıllarda sağlık teknolojileri alanında da bazı yatırımlar yapmıştır.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 14

Ayrıca yatırım bankası kurmak için gereken lisans ve izinleri alan firma çalışmalarına hızla devam etmektedir.

BIST Yıldız Pazarda #INVEO koduyla işlem görmektedir.

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 15
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 16
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 17
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 18
 • Öz kaynak kullanımı makul.
 • Dış kaynak kullanımı makul ve dağılımda dengeli.
 • Bu sektörde faaliyet gösteren bir şirkette görmek istediğimiz kaynak kullanım ve dağılım tablosu budur.
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 19
 • Hisse fiyatı pahalı değil.
 • Rasyoları vasat.
 • Oran analizleri vasat.
 • Endeksle hareket ediyor.
 • Borçluluk kontrol edilebilir seviyede.
 • Karlılık makul.
 • Büyüme makul.
#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz 20

Bilanço Yorum  :

 • Firma Ekim/2021’de Bedelli Sermaye artırımı yaptı.
 • Haziran/2022’de %150 Bedelsiz pay dağıtımı yaptı.
 • Dönen varlıklarını geçen yılın aynı dönemine göre (-)%25 düşürmüş, rakam (-)29 milyon TL.
 • Diğer alacakları %135 artmış, 34 milyon TL, totali 60 milyon TL olan bu alacakların 57 milyon TL’si ilişkili taraflardan alacaklardır.
 • Finansal yatırımlarını (-)%75 düşürmüş, rakam (-)64 milyon TL.
 • Duran varlıklarını geçen yılın aynı dönemine göre %130 arttırmış, rakam 1.230 milyar TL.
 • Finansal yatırımları %130 artmış, rakam 1.217 milyar TL.
 • Diğer alacakları 14 milyon TL artmış, bu rakamın tamamı ilişkili taraflardan alacaklardır.
 • Kısa vadeli yükümlülükleri geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış göstermiş, 3 milyon TL olan rakam 291 milyon TL’ye yükselmiş.
 • Kısa vadeli borçlanmalar da 180 milyonluk bir yeni borçlanma var ve bu rakamında tamamı ilişkili taraflardan borçlanılmış
 • Diğer borçlarda da 110 milyon TL’lik bir borç yükü var, bu rakamında 42 milyon TL’si ilişkili taraflara borçlar.
 • Uzun vadeli yükümlülükleri geçen yılın aynı dönemine göre %95 artmış rakam 141 milyon TL.
 • Firmanın diğer borçları 231 milyon TL olarak oluşmuş, bu rakamın 127 milyon TL’si ilişkili taraflara borçlardan oluşuyor.
 • Ertelenmiş vergi yükümlülüğünden  (-)%60 ödeme yapmış rakam (-)91 milyon TL.
 • Firmanın toplam varlıklarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre %117 artmış, rakam 1.202 milyar TL. Firmanın kaynak kullanımında ki artış ise 432 milyon TL’dir, dolayısıyla firma 770 milyon TL büyümüştür, bu büyümenin 131 milyon TL’si bedelli sermaye artırımından gelmektedir, dolayısıyla firma 770-131=639 milyon TL büyümüştür, ayrıca firma 40 milyon TL kendi paylarını da alarak 639+40= 679 milyon TL Reel büyüme göstermiştir. Bu büyüme rakamı oldukça makul bir rakamdır.
 • Firmanın satışları, brüt karları %15-85 aralığında düşmüş ancak esas faaliyet karları geçen yılın aynı dönemine göre %70 artmış, firmanın dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %95 artarak 521 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bu karlılık oranı ile Dolar bazında da firma karlılığını muhafaza etmeyi başarmış ve nispeten de kar yazmıştır.
 • Öz kaynaklarını geçen yılın aynı dönemine göre %70 arttırmış, 773 milyon TL reel büyüme sağlamış, çünkü firma bedelliden elde ettiği 131 milyon TL’yi de yeni yatırımlarında kullanmıştır ve kasasından da ciddi bir rakamı özellikle yatırım bankası yatırımlarına eklemiş ve henüz oradan da para kazanmamıştır.
 • Kambiyo kasası nötr olarak gözüküyor ancak firmanın yatırımlarının bir çoğu döviz üzerindendir ve pay olarak gözükmektedir. Dolayısıyla firmanın oldukça güçlü bir döviz pozisyonu olduğunu da belirtelim.
 • Nakit akışı vasat.

Sonuç   :

 • Firma Ekim/2021’de Bedelli Sermaye artırımı yaptı, 131 milyon TL gelir elde etti.
 • Haziran/2022’de %150 Bedelsiz pay dağıtımı yaptı.
 • Firmanın mali verilerinde bir sorun yok.
 • Borçluluk noktasında daha çok kendi iştirakleri arasında borç verip almış, 71 milyon TL ilişkili taraflardan alacağı bulunurken 349 milyon TL’de ilişkili taraflara borçlanmış, bu borç yükünün firmayı yıpratacak bir faiz oranıyla olacağını sanmıyorum.
 • Firma karlılık noktasında oldukça başarılı keza büyüme noktasında da son derece başarılı bir trendi devam ettirmiş.
 • Ancak her şeye rağmen borçlanma noktasında kontrolsüz bir büyüme gerçekleşmiş fakat firma 460 milyonluk Yatırım Bankası kurmak için sermaye aktarımı yaptı ve henüz oradan bir gelir elde etmiş değil.
 • Diğer taraftan 460 milyon yatırım yapmış olmasına rağmen ilk 6 ayda 521 milyon TL kar ederek oraya aktardığı parayı tekrar kasasına koymuştur.
 • Firma 460 milyon TL’lik yeni yatırımın sonuçlarını, içinde bulunduğumuz sene içerisinde izlemek lazım, özellikle karlılıkta istikrarlı bir artış ve borçlarında istikrarlı bir düşüş bekliyoruz.
 • Firmanın borçlanma noktasında birde avantajı var, firmanın yurt dışı yatırımları döviz üzerindendir, dolayısıyla TL ile borçlanıp döviz üzerinden yaptığı yatırımlarında firmaya dönüşleri fazlasıyla karlı olabilir.
 • Bu durumların ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki mali verilerde daha net görebileceğiz.
 •  
 • Firmanın esas faaliyet karlarında elde etmiş olduğu 500 milyon TL’dir, bu rakam makuldür ve firmanın borçlarında ki artışa rağmen finansman gelirleri 42 milyon TL’dir. Bu finansman karlarında dövizin parite farkı olduğunu da belirtelim.
 • Ayrıca firmanın yeni yatırımının (yatırım bankası) faaliyetlerine başlamasıyla, firmanın karlarına olumlu yansıyacağı gibi piyasa prestiji olarak da firmayı başka bir noktaya taşıyabileceğini düşünüyorum.
 • Firmanın farklı finans piyasalarında da yatırımları ve çalışmaları devam etmektedir.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlanmayabilir.

Servet KÖKÇÜ

#INVEO İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06/2022 Temel Analiz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!