featured

Resmi Gazete’de bugün – 21 Aralık 2023

Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

 • Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

 • Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
 • Satış Giderleri Tarifesi
 • 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25. Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 • Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2023/81, K: 2023/184 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

 • Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1565 Sayılı Kararı
 • Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1568 Sayılı Kararı
 • Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1573 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

 • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmi Gazete’de bugün – 21 Aralık 2023
Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!