featured

Resmi Gazete’de bugün – 2 Kasım 2023

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler..

YASAMA BÖLÜMÜ

 1. Kanunlar
  • 7464 Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 7465 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
  • 7466 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
  • 7467 Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
  • 7468 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
  • 7469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 1. MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
  • Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına İlişkin Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7744)
  • Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasının Mali Esaslarına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7745)
  • Türkiye Cumhuriyeti Adına 31 Temmuz 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birlik Programı Olan Dijital Avrupa Programına (2021-2027) Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7746)
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7747)
 2. CUMHURBAŞKANI KARARLARI
  • Aydın İlinde Kurulacak Dampınar RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7748)
  • Kayseri İlinde Kurulacak Ovacık RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7749)
  • Çanakkale İlinde Kurulacak Ovacık RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7750)
  • Kestanederesi Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla İzmir ve Manisa İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7751)
  • Kumarlı HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Kahramanmaraş İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7752)
  • 154 kV G4-Viranşehir 8 GES TM-Viranşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7753)
  • 154 kV Nevşehir-Derinkuyu Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7754)
  • Ekli Liste ve Haritalarda Güzergâhları Gösterilen Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7755)
  • Ekli Liste ve Haritada Bilgileri ile Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hattı Deplasesi ve Bağlantı Hattı Projelerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7756)
  • Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi Kapsamında Kulp-Lice (Sarım Çayı Köprüsü Varyantı) İl Yolu, Kulp-Muş İl Yolu ve Kulp-Hamzalı İl Yolunun İlgili Kesimlerinde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7757)
  • Artvin İli, Merkez İlçe, Çayağzı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar No: 7758)
  • Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Fakültenin Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültenin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7759)
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7760)
  • İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7761)
  • İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7762)
 3. CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
  • Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 4. ATAMA KARARI
  • Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/474)
 5. YÖNETMELİKLER
  • Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 6. TEBLİĞLER
  • Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
  • Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2019/15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/27)
  • Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/28)
  • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/30)

YARGI BÖLÜMÜ

 Anayasa Mahkemesi Kararları

 • 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/138, K: 2023/134 Sayılı Kararı
 • 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/92, K: 2023/156 Sayılı Kararı
 • 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/73, K: 2023/166 Sayılı Kararı
 • 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/103, K: 2023/167 Sayılı Kararı
 • 8/6/2023 Tarihli ve 2019/8563 Başvuru Numaralı Kararı
 • 12/7/2023 Tarihli ve 2018/9222 Başvuru Numaralı Kararı
 • 12/7/2023 Tarihli ve 2019/19624 Başvuru Numaralı Kararı
 • 12/7/2023 Tarihli ve 2019/34119 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

b – Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
mutlu
Mutlu
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
_zg_n
Üzgün
0
vir_sl_
Virüslü
Resmi Gazete’de bugün – 2 Kasım 2023
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!