featured

Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ekonomi alanında önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. İşte teklif kapsamındaki bazı başlıklar:

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İstisnası Değişikliği: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut dışındaki gayrimenkullerde kaldırılarak önemli bir değişikliğe uğratıldı.

2. Kabotaj Yapan Gemilere Ceza Artışı: Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemi kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırıldı.

3. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun Değişikliği: Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’da güncelliğini yitiren tutarlar güncellenerek, denizde izinsiz yolcu taşınması ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınması cezaları artırıldı.

4. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Değişikliği: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle, haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek.

5. Vergi Borçlarına Karşılık Gayrimenkul Alım Süresi Uzatımı: Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin madde, uygulama süresi 31 Aralık 2028’e uzatıldı.

6. Gelir Vergisi İstisnaları: Sosyal medya içerik üreticileri, mobil uygulama geliştirenler gibi grupların elde ettiği gelirlerden gelir vergisi istisnası getirildi.

7. Kar Paylarından Vergi Muafiyeti: Türkiye’de bulunmayan şirketlere ait kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutulacak, ancak belirli şartlar aranacak.

8. İhracat ve Yatırımlara İlişkin Düzenlemeler: İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj, taşımacılık işlerine ilişkin yapılan gider indirimlerinde değişiklik yapıldı.

9. Yabancı Para Cinsinden Gelirlerde Artış: Yurt dışında sağlanan hizmetlerden elde edilen gelirler ve döviz cinsinden elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılacak vergi tevkifat oranları artırıldı.

10. Sporcu Ücretlerinde Vergilendirme: Sporcu ücretlerinin vergilendirilmesinde sabit oranlar belirlendi ve bu uygulamanın süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

11. Lisanslı Depoculuk Kanunu Uzatması: Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamındaki ürün senetleri ile elde edilen kazançlar için istisnanın uygulama süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

12. Makina ve Teçhizat Amortisman Süresi Uzatımı: Sanayi sicil belgesine sahip şirketlerin 31 Aralık 2023 tarihine kadar iktisap ettiği yeni makina ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman süresi uzatıldı.

13. Finans Şirketleri İçin Enflasyon Muhasebesi Erteleme: Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketlerin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapacakları enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kâr veya zararlar, kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

14. Damga Vergisi İadesi: Kamu ihalelerinde hükmünden yararlanılmayan damga vergisinin iadesi mümkün hale getirildi.

15. Nüfus İdarelerinden Kaynaklanan Hatalara İstisna: Ticaret sicilinde ve tapu kayıtlarında yapılan düzeltmelerde, nüfus idarelerinden kaynaklanan maddi hatalara istisna tanındı.

16. Harçlar Kanunu Değişikliği: Harçlar Kanunu’nda yer alan “yola elverişlilik belgeleri” ifadesi, “liman çıkış belgeleri” olarak değiştirildi.

17. Kamu Yatırımlarındaki Harç İstisnası: Kamu yatırımlarındaki harç istisnası, sadece döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar için devam edecek.

Bu düzenlemelerle birlikte Türkiye’nin ekonomik yapısına ve vergi sistemine önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir.

Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!