featured

Borsa İstanbul olağan genel kurulu 6 Haziran’da

Borsa İstanbul A.Ş., 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

Genel Kurul, Borsa İstanbul A.Ş. merkezinde, Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahipleri, Merkezi Kaydi Sistemden (MKS) sağlanan pay sahipleri listesine göre belirlenecek. Fiziken toplantı salonuna katılanlar, pay sahibi temsilcisi olup olmadıklarını kontrol etmek için bu listedeki isimlerini gösterecek kimliklerini sunacaklar.

Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığıyla toplantıya katılmak isteyen pay sahipleri için gerekli bilgiler, Borsa İstanbul resmi web sitesinde yer alan dokümanda bulunabilir. E-GKS’ye kayıt olanlar, fiziken toplantıya katılamayacaklar. Ancak, fiziken veya e-GKS üzerinden katılım arasında pay sahiplerinin haklarını kullanma açısından bir fark bulunmamaktadır.

Toplantının gündemi, 2023 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kurumsal yönetim bilgi formu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Esas Sözleşmede değişiklik yapılmasına yönelik tadil tasarısı ve diğer gündem maddelerini içermektedir. Bu bilgiler, en az üç hafta öncesinden başlayarak şirket merkezinde, resmi web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin erişimine sunulmuştur.

Toplantının gündemi şu şekildedir:

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
 2. 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 3. Bağımsız denetim raporunun okunması
 4. 2023 yılı finansal raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
 6. Esas Sözleşme tadil tasarısının müzakeresi ve onaylanması
 7. Kâr dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
 10. Denetim kuruluşunun seçimi
 11. Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi
 12. Dilek ve temenniler
 13. Kapanış
Borsa İstanbul olağan genel kurulu 6 Haziran’da
Giriş Yap

Finansopia ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!